Portfolio


DATA: od czerwca 2017
LINK: www.psew.pl
PRACE: Materiały Reklamowe, Social Media, PR, Projekty graficzne, On-line Marketing

KLIENT

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących


na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na niezmienny rozwój i stałe funkcjonowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.